Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Kompetencje Inspektoratu

Wyświetl stronę główną » Kompetencje » Kompetencje Inspektoratu

Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:

 1. postępowaniami administracyjnymi,
 2. postępowaniami egzekucyjnymi,
 3. działalnością inspekcyjną polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 4. postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
 5. prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej,
 6. kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
 7. zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
 8. przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.


Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

 1. zatwierdzanie planów kontroli,
 2. udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
 3. podpisywanie decyzji, postanowień, pism, aktów prawa wewnętrznego, wystąpień, do organów administracji publicznej, podpisywanie odpowiedzi na skargi i wnioski,
 4. udzielanie imiennych upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
 5. występowanie do Izb Budowlanych z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansowania pracowników, ustalanie wysokości dodatków,
 7. powoływanie stałych lub doraźnych zespołów opiniodawczych i doradczych.


Powiatowy Inspektor podpisuje:

 1. decyzje administracyjne i postanowienia,
 2. akty prawa wewnętrznego,
 3. wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 4. wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
 5. odpowiedzi na skargi i wnioski.

Informacje

Rejestr zmian

2021-03-30 10:14

Edycja artykułu - Marcin Urbański

2021-03-30 10:12

Edycja artykułu - Marcin Urbański

2021-03-30 10:10

Dodanie artykułu - Marcin Urbański

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Skierniewice

 

 ul. Jagiellońska 29,
96-100 Skierniewice

woj. Łódzkie

 

tel. 46 833 39 14
 

 

email: nadzor@skierniewice.pinb.gov.pl
epuap: /o8k14h5nxt/skrytkaESP

 

 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Skierniewice
jest czynny:

 

  Poniedziałek: 8:00 - 18:00

Wtorek-Piątek: 8:00 - 16:00

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.