Artykuł pochodzi ze strony: www.skierniewice.pinb.gov.pl

Adres artykułu: www.skierniewice.pinb.gov.pl/artykuly/35

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w budynku Urzędu.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie Urzędu 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia PIW o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: nadzor@skierniewice.pinb.gov.pl
2. faksem, na nr, 46 833 39 14
3. listownie na adres: 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice
 ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice
 
Jednocześnie przypominamy, że z PIW można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
2. pocztą elektroniczną, adres: nadzor@skierniewice.pinb.gov.pl 
2. faksem, tel.: 46 833 39 14
3. wiadomością tekstową SMS, tel.: 
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: 46 833 39 14

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku urzędu zostanie wkrótce dodany na stronę www.