Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

   

Atrium w CKiS, foto: https://cekis.pl

Obiekty wielkopowierzchniowe wymagają specjalnego nadzoru podczas ich użytkowania. Ponieważ są to obiekty podwyższonego ryzyka podlegają częstszym kontrolom stanu technicznego niż inne obiekty. W związku z tym Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego kieruje apel do ich właścicieli i zarządców.

Celem przeglądów obiektów wielkopowierzchniowych jest zapobieganie narażaniu życia i zdrowia osób, które z nich korzystają. W obiektach tych, z uwagi na ich publiczny charakter, ogólnodostępność, gabaryty czy przeznaczenie (np. pod organizację imprez masowych), może przebywać równocześnie dużo osób. Dlatego obiekty te należy objąć szczególnym nadzorem.

Kontrole i realizacja zaleceń, które mogą być formułowane w ich wyniku, zapewniają utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego tych obiektów. W efekcie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.

Obiekty wielkopowierzchniowe, czyli jakie

Obiekty wielkopowierzchniowe to w rozumieniu Prawa budowlanego:

 • budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2
 • inne obiekty budowlane (poza budynkami) o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Są to na przykład obiekty sportowe, centra sportowo-rekreacyjne, hale widowiskowo-sportowe, hale targowe, hale magazynowe, centra lub galerie handlowe.

Co najmniej dwie kontrole w roku

Zgodnie z przepisami właściciele i zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych mają obowiązek wykonania co najmniej dwóch kontroli w roku:

 • jednej, która powinna zostać przeprowadzona do 31 maja,
 • drugiej przeprowadzanej do 30 listopada.

Reguluje to art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.

Cel i zakres kontroli

Celem kontroli jest m.in. sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.

Prawidłowo przeprowadzona kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • obiektu, w tym jego m.in. konstrukcji czy elewacji,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Upoważnieni do kontroli

Kontrole okresowe, w tym kontrole obiektów wielkopowierzchniowych, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Wyniki kontroli

Osoby, które przeprowadziły kontrolę powiadamiają o niej właściwy organ nadzoru budowlanego, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia kontroli. Robią to za pomocą systemu c-KOB albo na piśmie – jeżeli kontrola dotyczyła obiektu budowlanego, dla którego nie prowadzi się książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. O przeprowadzonej kontroli obiektu wielkopowierzchniowego należy zawsze zawiadomić organ nadzoru budowlanego – także wówczas, gdy podczas kontroli nie stwierdzono uszkodzeń czy braków.

Jeżeli jednak w trakcie kontroli okresowej stwierdzone zostaną uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności:

 • katastrofę budowlaną,
 • pożar,
 • wybuch,
 • porażenie prądem elektrycznym,
 • zatrucie gazem,

właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do ich usunięcia w czasie kontroli lub bezpośrednio po jej przeprowadzeniu.

Organ nadzoru budowlanego na jego postawie przeprowadzi kontrolę, która potwierdzi usunięcie uszkodzeń lub braków. Reguluje to art. 70 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo budowlane.

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-o-kontrolach-obiektow

Informacje

Rejestr zmian

2023-10-27 15:14

Edycja artykułu - Agnieszka Sadkowska

2023-10-27 15:14

Edycja artykułu - Agnieszka Sadkowska

2023-10-27 15:13

Edycja artykułu - Agnieszka Sadkowska

2023-10-27 14:51

Edycja artykułu - Agnieszka Sadkowska

2023-10-27 13:53

Dodanie artykułu - Agnieszka Sadkowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Skierniewice

 

 ul. Jagiellońska 29,
96-100 Skierniewice

woj. Łódzkie

 

tel. 46 833 39 14
 

 

email: nadzor@skierniewice.pinb.gov.pl
epuap: /o8k14h5nxt/skrytkaESP

 

 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Skierniewice
jest czynny:

 

  Poniedziałek: 8:00 - 18:00

Wtorek-Piątek: 8:00 - 16:00

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.